Advokátska kancelária

JUDr. Elžbieta T. Dutková

Ostatné služby

  • zastupovanie veriteľov v konkurznom a reštrukturalizačnom konaní
  • sledovanie priebehu konania konkurzného súdu o úpadku alebo reštrukturalizácii
  • zabezpečenie virtuálneho sídla obchodných spoločností
  • zabezpečenie registrácie tuzemca a zahraničnej osoby pre daň z príjmov a daň z pridanej hodnoty
  • poskytovanie služieb pre zahraničné osoby pri vrátení dane z pridanej hodnoty, poskytovanie informácii o výške dane z pridanej hodnoty pre osobitné komodity (napr. knihy, lieky)
  • zastupovanie klientov v rozhodcovskom a správnom konaní