Advokátska kancelária

JUDr. Elžbieta T. Dutková

Právo obchodných spoločností

  • spracovanie dokladov pre založenie a vznik obchodných spoločností
  • zmeny v obchodných spoločnostiach vrátane zabezpečenia evidencie zmien v obchodnom a živnostenskom registri
  • právny audit (due diligence) obchodných spoločností
  • príprava, zabezpečenie a zastupovanie na valných zhromaždeniach
  • zvyšovanie, znižovanie základného imania, zmeny právnej formy obchodných spoločností
  • prevody obchodných podielov v obchodných spoločnostiach, vypracovanie zmlúv o predaji podniku
  • likvidácia spoločností
  • komplexný právny servis pri kúpe hotových (ready – made) spoločností