Advokátska kancelária

JUDr. Elžbieta T. Dutková

Obchodné právo

  • odborné právne poradenstvo
  • pripomienkovanie a vypracovanie obchodných zmlúv a iných právnych dokumentov
  • právne posudzovanie obchodných zmlúv, listín a ostatných dokumentov
  • vypracovanie dokumentov súvisiacich so vznikom, zmenou a zánikom obchodných záväzkových vzťahov
  • zastupovanie klientov pri rokovaniach o obsahu záväzkových vzťahov
  • mimosúdne a súdne vymáhanie pohľadávok, vrátane spracovania návrhov na vydanie Európskeho platobného rozkazu
  • zastupovanie v exekučnom konaní
  • zabezpečenie úradných prekladov potrebných dokumentov v prípade zahraničných subjektov