Advokátska kancelária

JUDr. Elžbieta T. Dutková

Profil advokátskej kancelárie


Advokátsku kanceláriu JUDr. Elžbieta T. Dutková som otvorila v apríli roku 1992 a od toho času poskytujem právne služby na území celej Slovenskej republiky.
Spolupracujem s notármi, exekútormi, súdnymi znalcami z rôznych odvetví, s auditormi a daňovými poradcami, tlmočníkmi a prekladateľmi.
Dobrou vizitkou kancelárie je ochota poskytnúť právnu pomoc a radu vždy, keď to mandant potrebuje a schopnosť zabezpečiť vzájomne vhodný čas na stretnutie aj mimo pracovných dní.
Som občiankou Poľskej republiky dlhodobo žijúcou v Bratislave; väčšinu klientov mojej kancelárie tvoria podnikatelia z Poľskej republiky, ktorí oceňujú, že ich problémy, vzniknuté na území Slovenskej republiky, dokážem vysvetliť v ich materskej reči a zároveň riešiť podľa predpisov slovenského resp. medzinárodného práva.
Pre slovenských podnikateľov zabezpečujem právny servis v Poľskej republike na základe dlhoročnej spolupráce s renomovanými advokátmi a kanceláriami komerčných právnikov.

Ďakujem, že ste navštívili moju stránku a teším sa na osobnú návštevu.

JUDr. Elžbieta T. Dutková